Årsmöte 2019 22 mars

Årsmötet äger rum den 22 mars kl 08.00 innan T-konventet, i Aulan Berzeliusskolan.
Om intresse finns kan ni även anslut er till mötet online.

Hör av er i förväg till sara.hallgren@skelleftea.se om ni vill ansluta er till mötet online så skickas en länk till er innan. Ni kan ansluta till mötet i en webbläsare, ni behöver ev. installera ett plugin. Hörlurar är att föredra.

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Behandling av styrelsens verksamhet och årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 5. Revisorernas berättelse för samma tid.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 7. Beslut om budget och medlemsavgift för nästkommande år.
 8. Val av ordförande för nästkommande år
 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Behandling av ärenden

Bilagor