T-Konventet 2011 invigt

Konventet är igång och Helen Dannetun, Dekan på Tekniska högskolan i Linköping,  inledde med att berätta om det modernt tänkande universitetet, LiU. Helen tryckte också på att en parktisk kompetens att åstadkomma utveckling inom teknikområdet är central för ingenjörsrollen, detta fokuseras på Linköpings tekniska högskola. Att industrin inte är död i Sverige utan tvärt om […]